Fransen

Direct nadat de Duitsers Nederland en België binnenvielen kwamen de Fransen ons te hulp. Niet zonder reden overigens. De Fransen hadden een sterke verdediging tegen de Duitse grens maar waren kwetsbaar in het noorden. Al in de nacht van 10 mei kwamen de eerste militairen aan in Limburg en Brabant. Op 11 mei 1940 arriveerden de Fransen ook in Zeeland. In hun midden waren veel Frans-Marokaanse soldaten. Ook zij konden de Duitse opmars niet stoppen. Tijdens de terugtocht van de Franse militairen kwam Middelburg zwaar onder vuur te liggen. Een Duits bombardement en beschietingen leidden uiteindelijk tot de vernieling van de Middelburgse binnenstad.

Op Nederlands grondgebied en in haar territoriale wateren zijn ruim 700 Franse militairen omgekomen c.q. vermist. De namen van deze militairen in onze database vormen een digitaal herdenkingsmonument voor de Franse militairen die hun leven gaven. Op onderstaande foto ziet u een trein met Marokaanse krijgsgevangenen

fransen

De database “Fransen in Nederland" is samengesteld uit diverse bronnen. De voornaamste bron is de documentatie van Jan Hey MBE. Daarnaast is informatie toegevoegd uit: gemeentearchieven, Mémoire des Hommes van het Franse Ministerie van Defensie, etc.

De database "Oorlogsgraven Kapelle" bevat informatie over de graven die op de begraafplaats in Kapelle te vinden zijn. Hieraan ligt het boek “De Franse Militaire Begraafplaats in Kapelle, Zuid-Beveland” van dhr Hey ten grondslag. 

Aan de database worden nog steeds gegevens toegevoegd. Mocht u aanvullingen c.q. verbeteringen hebben, neem dan contact op met de databasebeheerders.